Kontakt

Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Spółka z o. o.
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory

NIP 7642661623
REGON 301790555

Numer rejestru Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000390103
Kapitał zakładowy: 29.419.150,00 złotych w całości wpłacony
Konto bankowe PKO BP SA IX o/Warszawa 76 1020 1026 0000160201822287

Centrala
tel. +48 (67) 28 14 140

Sekretariat
tel. +48 (67) 28 14 111
fax. +48 (67) 28 14 141
mail: sekretariat@zmhs.pl

Dział Handlu i Marketingu

Dział Sprzedaży / Zamówień
tel. +48 (67) 28 14 161
tel. +48 (67) 28 38 801
tel. +48 (67) 28 38 803
tel. +48 (67) 28 38 804
fax. +48 (67) 28 14 170
fax. +48 (67) 28 14 175
fax. +48 (67) 28 14 160

Kierownik Handlu
Piotr Świerkowski
tel./fax +48 (67) 28 14 159
kom. +48 667 984 202
mail: handel@zmhs.pl

Kierownik Sprzedaży
Katarzyna Pinkowska
tel. +48 (67) 28 14 163
fax. +48 (67) 28 14 168
kom. +48 782 971 086
mail: katarzyna.pinkowska@zmhs.pl

Kierownik Marketingu
Magdalena Korniowska
tel. +48 (67) 28 14 163
fax. +48 (67) 28 14 168
kom. +48 782 971 080
mail: magdalena.korniowska@zmhs.pl

Kierownik Zakładów Mięsnych
Aleksandra Bonusiewicz
tel. +48 (67) 28 14 208
fax. +48 (67) 28 14 110
kom. +48 667 984 110
mail: technolodzy@zmhs.pl

Dyrektor ds. Handlu
Joanna Radomska
tel: +48 (67) 28 14 105
kom. +48 782 971 078
mail: joanna.radomska@zmhs.pl

Kierownik Sieci Sklepów Spożywczych
Marta Ludkowska
tel. +48 (67) 215 95 95
fax. +48 (67) 215 95 98
kom. +48 667 984 080
mail: marta.ludkowska@zmhs.pl

Kierownik ds. Handlu w Sieci Własnej
Rafał Piątek
tel./fax +48 (67) 28 14 162
kom. +48 667 984 806
mail: rafal.piatek@zmhs.pl

Kierownik Działu Kadr i Płac 
Justyna Bartczak
tel./fax +48 (67) 28 14 150
kom. +48 667 984 125
mail: kadry@zmhs.pl

Główny Księgowy
Bożena Kleszcz
tel. +48 (67) 28 14 127
mail: bozena.kleszcz@zmhs.pl