Zakład Utylizacyjny LEŻACHÓW kat. 1

Zakład Utylizacyjny w Leżachowie należy do Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. w roku 2012. Spełnia on rygorystyczne wymagania sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r.

Zgodnie z Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przeworsku zakład uprawniony jest do odbioru i przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z grupy szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka – kategorii 1, 2 i 3.

WETERYNARYJNY NUMER ZATWIERDZENIA – 18147401
NUMER MIEJSCA UNIESZKODLIWIENIA – PL 061690436010