Produkty

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A. posiada szeroką ofertę produktów, które znajdują zastosowane między innymi jako składnik karmy dla zwierząt towarzyszących i futerkowych, w przemyśle energetycznym i oleochemicznym, a także do produkcji nawozu lub paliwa biodiesel.

Mączki i tłuszcze produkowane są w zakładach: PILUTIL KAT. 3, PILUTIL KAT. 2 i EKOUTIL zlokalizowanych w Śmiłowie (Wielkopolskie), a także w Zakładzie Przetwórczym w Leżachowie (Podkarpackie).
Produkcja biomasy w postaci peletu z siana lub słomy odbywa się w Zakładzie Produkcji Biomasy w Ciszewie k. Chodzieży (Wielkopolskie).

Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów gwarantowane są Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemem Analizy Krytycznych Punktów Kontrolnych HACCP.

Wszystkie nasze produkty, poza badaniami wewnętrznymi, poddawane są odpowiednim badaniom wykonywanym w akredytowanych laboratoriach, dzięki czemu możliwa jest pełna identyfikacja i kontrola jakości danego produktu.
Dzięki temu możemy między innymi gwarantować stan mikrobiologiczny naszych produktów pochodnych (Salmonella i Enterobacteriaceae) zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r., a poziom sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB w tłuszczu kat. 3 – zgodny z dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r.