Kontakt z akcjonariuszami

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” Spółka Akcyjna

Śmiłowo
ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory

NIP 764-10-23-748
REGON 570210990
Numer rejestru: Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000125562
Kapitał zakładowy: 34.364.500,00 złotych w całości wpłacony

Konto bankowe krajowe (PLN): PKO BP SA IX o/Warszawa 27 1020 1097 0000 7502 0133 4853
Konto bankowe walutowe: PKO BP SA II o/Warszawa PL 41 1020 1026 0000 1302 0128 6848
SWIFT: BPKOPLPW

Sekretariat

tel.: +48 67 281 43 85
fax: +48 67 281 43 83
e-mail: sekretariat@farmutil.pl