FUNDUSZE UNIJNE – przetarg – Budowa i wyposażenie nowoczesnego zakładu produkcji ciepła energetycznego z biomasy – zakończenie przetargu

Zakład Rolniczo -Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A  z siedzibą w Śmiłowie zawiadamia, że w dniu 16 maja 2017 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe dotyczące realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie nowoczesnego zakładu produkcji ciepła energetycznego z biomasy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

Na postawie oceny złożonych ofert dokonanej przez Komisje przetargową Zakład Rolniczo -Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A  jako Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe „PROMONT” Bujak spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółke komandytową, o czym zawiadamia zgodnie z obowiązującą dla przetargu procedurą wewnętrzną zawierania umów dla zadań objętych projektem.

Protokół_wyboru_oferty